Шинэ мэдээ

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх” сургалтыг зохион байгуулна

​Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх төрийн бодлого, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн ойлголт хандлагыг дээшлүүлэх, хөгжлийн бэрхшээл

СЗСҮТ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтандаа нэмэлт элсэлт авч эхэллээ

​Сэргээн засалт, Сургалт, Үйлдвэрлэлийн төв 2016-2017 оны хичээлийн жилд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтандаа нэмэлт элсэлт авч байна. Төгсөгчдийг ажлын байранд зуучилна.

Pages

Онцлох мэдээ