Шинэ мэдээ

“Хамтдаа хөгжье” өдөрлөг боллоо

“Хандлагыг өөрчилж, хамтдаа хөгжье!” аяны хүрээнд Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь Нийслэлийн халамж үйлчилгээний газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Бизнес инкубатор төв төрийн бус байгууллагатай хамтран нийгэм, о

Дулааны цахилгааны станц-4 төрийн өмчит хувьцаат компанийн ажилтан, албан хаагчдад нөлөөллийн сургалт хийлээ

“Хандлагыг өөрчилж, хамтдаа хөгжье!” аяны хүрээнд Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвтэй хамтран Дулааны цахилгааны станц-4 ТӨХК-ны нийт 37 ажилтан, албан хаагчдад (Х

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамт олонд түшиглэн хөгжүүлэх хандлагын талаар нөлөөллийн сургалт зохион байгууллаа

 “Хандлагыг өөрчилж, хамтдаа хөгжье!” аяны хүрээнд Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оро

Pages

Онцлох мэдээ