БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төв нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэргэжил олгох, протез ортопедийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, сэргээн засах эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд аливаа ялгаваргүйгээр нийгмийн харилцаанд тэгш оролцох, бие даан хөгжих чадварыг эзэмшүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.

Шинэ мэдээ

админ . Today
Японы сэтгүүлч, зохиолч, сурган х...
админ . 2 days ago
Монгол Улсын Засгын газрын ...
админ . 24 days ago
“Ахиллис Монгол” төрийн бус бай...

видео мэдээ

Дэлгэрэнгүй

холбоосууд

Сайтын тоолуур