Шинэ мэдээ

СЗХҮТ-ийн Боловсролын сэргээн засалтын газрын 40 дэх төгсөлт боллоо

​Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төвийн Боловсролын сэргээн засалтын газар нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэргэжил олгох сургалт явуулах, тэднийг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох боломжоор хангах, нийгэ

ХБИ-ийн сонгох, сонгогдох эрхийг хангахад сонгуулийн ерөнхий хороотой хамтран ажиллахаар боллоо

​ХАХНХЯ-ны ХБИХХ-ийн дарга Т.Батдулам,  СЗХҮТ-ийн дарга Т.Мөнх-Очир,  МХҮХ-ны ерөнхийлөгч Д.Гэрэл, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрол, хөгжил мэдээллийн технологийн төв”-ийн  тэргүүн М.Баясгалан нар Сонгуулийн ерөнхий хорооны

Pages

Онцлох мэдээ

“Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх миний бодол” эссэ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа

​Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төв нь “English language club” англи хэлний сургалтын төвтэй хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх