БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төв нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэргэжил олгох, протез ортопедийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, сэргээн засах эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд аливаа ялгаваргүйгээр нийгмийн харилцаанд тэгш оролцох, бие даан хөгжих чадварыг эзэмшүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.

Шинэ мэдээ

админ . 347 days ago
Сэргээн засалт, хөгжлийн хиймэл ...
админ . 359 days ago
ХАХНХЯ-аас Хөгжлийн бэрхшээлтэй ...

видео мэдээ

Дэлгэрэнгүй

холбоосууд

Сайтын тоолуур