Шинэ мэдээ

"Их цэвэрлэгээ"

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 16-ны өдрийн 02/01 тоот албан даалгавар дугаартай “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлага - удирдамж сургалт зохион байгуулагдана

​Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь үндэсний хэмжээнд төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн

“Хүүхдийн хөгжилд гэр бүлийн оролцоо” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

​Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дахь заалтыг үндэслэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх 2017 оны 02 дугаар сарын 17-нд СЗСҮТ нь НЗДТГ болон Баянзүрх дүүрэг, Дэлхийн Зөн Монгол

Pages

Онцлох мэдээ